Utställningsperiod: 8 - 29 juli 2000

"We want to believe"

Konstnär-Fotos

Dave Allen, född i Glasgow, bor och arbetar I Berlin sedan 1995. I sitt konstnärliga arbete visar han på myterna och innehållet i den musik som omger oss. Han analyserar och presenterar en personligt färgad erfarenhet av rock'n roll och av tidig modernistisk musik. Till exempel hans senaste arbete, nyligen visad på "Starship" i Berlin. Det är en skriftlig tolkning av ett tidigt modernistiskt verk av Claude Debussy för enhands-piano.

Frans Jacobi bor och arbetar i Köpenhamn/Danmark. På Sparwasser visar han "Weekend" från hans installations- serie "Rooms". Med enkla medel förmedlar han en stark känsla av melankoli och ensamhet. Frans Jacobi leder grundutbildningen på Konstakademien i Köpenhamn.

Marit Lindberg, från Sverige,bor och arbetar i Malmö och Berlin. Hennes video-filmer är oftast narrativa med en dokumentär utgångspunkt. Det kan vara ett porträtt av en vanlig men speciell människa eller en händelse som hon blivit vittne till. De ibland sorgliga historierna berättas med en ömsint humor. Marit Lindberg berättar om sina verk: Lördagen den 29 juli, klockan 18.00. Det innebär också finissering på "We want to believe".

Jannicke Låker kommer från Norge och bor för närvarande i Berlin Hennes kamera är intimt politisk och närgången. Den ställer besvärande frågor vid besvärande tillfällen. "Hon utmanar kamerans specifika kön. Hon beväpnar sig med kameran som vapen och tar sedan i ett omsorgsfullt ansvar" (William Easton). Jannicke Låker berättar om sina verk: lördag 22 juli, klockan 18.00.

Kari Mjåtveit, född i Norge, bor och arbetar i Malmö. Hon arbetar framför allt med foto och video. Hennes arbeten

visar händelser under inflytande av och i samverkan med en osynlig part. På grund av detta uppstår en kopplad handling mellan närvarande och frånvarande händelser som sammanflätas i varandra. Hennes konstnärliga arbeten är en komprimerad form av berättande.

Jonathan Monk kommer från England men bor och arbetar för närvarande i Berlin. Hans arbeten är ofta av textuell karaktär. De förflyttar frågan om vad vi vet mot vad vi tror eller vill veta. Det är en metod snarare än en strategi. Det kan handla om fiktiva mötesplatser i framtiden eller om honom själv som en utbildad skyltmålare.

Lisa Strömbeck bor och arbetar i Köpenhamn och på Österlen. Hennes vänskap och relation till vänner och släktingar är viktiga för hennes konstnärliga arbete. Förhållanden till ex-pojkvänner, till föräldrar, till vänner, till det privata hemmet och till husdjur är ingredienser som hon använder för att uttrycka intima relationer som är av betydelse för människan och hennes sociala liv. Lisa Strömbeck berättar om sina verk: söndag 9 juli, klockan 20.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marit Lindberg, video ""1999    
     
 (bigger)    

 

 

 Kari Mjåtvet, foto 1999    
     
 (bigger)    

 

 

 Jannicke Låker, video "9,5" 1999    
     
 (bigger)    

 

 

 

  Jannicke Låker, video "Spiderwoman" 1999  
 
 (bigger)    

 

 

Top